PULMOLOGIJA:

Klinički pregled: Kompletni pregled pulmologa sadrži razgovor s pacijentom o aktualnim simptomima i dosadašnjim bolestima, fizikalni pregled pacijenta, te prije svega auskultaciju plućnog zvuka stetoskopom. Pregled se po potrebi proširuje i na ostale organe koji bi mogli imati utjecaja na poremećaje u dišnom sustavu (kardiovaskularni sustav, koža, regionalni limfni čvorovi i dr.). Najčešće se dijagnostički obrađuju infektivni procesi dišnog sustava, alergijske bolesti u vidu rinitisa i astme, kronični bronhitisi, kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB), tumori dišnog sustava, autoimune bolesti dišnog sustava i dr. Ovisno o rezultatima iz anamneze i nalazu fizikalnog pregleda pacijent se upućuje na dodatnu dijagnostičku obradu spirometrijskog mjerenja, kožne prick testove na inhalacijske i nutritivne alergen i analize na specifična IgE protutijela u krvi, te druge rutinske i specifične laboratorijske analize kao i dodatnu rendgenološku obradu. Po završenoj obradi i kompletiranju rezultata, pacijentu se izdaje mišljenje s preporukama za liječenje koje može uključivati i specifičnu imunoterapiju sublingvalno ili supkutano.

Spirometrija: Spirometrija je jednostavna pretraga koja pokazuje temeljne plućne funkcije – mjere se plućni volumeni i protoci zraka kroz dišne putove. Metoda je neophodna u dijagnostici astme i KOPB-a kao i drugim bolestima koje utječu na plućnu funkciju, primjerice plućna fibroza, tumori.

Alergo test: Postoji kožno testiranje koje se sastoji u tome da se tvornički pripremljeni ekstrakti različitih alergena ubrizgavaju pod kožu. Ukoliko je došlo do reakcije pojavit će se uzdignuto, crvenkasto područje na koži. Prema veličini otekline i brzini njenog pojavljivanja određuje se jačina alergijske reakcije. Rezultat je potrebno potvrditi određivanjem specifičnih IgE u krvi tzv. RAST testom.